Anmäl dig här

20 juni 17:00 - 18:30

Aktivt Medarbetarskap - ta ansvar och utvecklas på jobbet

Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet, och att ha en positiv arbetsmiljö där vi trivs och blir uppskattade är både utvecklande och hälsosamt för oss.

Alla är medarbetare och vi skapar vår arbetsmiljö tillsammans varje dag med vårt sätt att agera och kommunicera med varandra! Därför är den här boken intressant att läsa för alla som har minst en kollega. Genom aktivt medarbetarskap får vi ett roligare jobb, bättre arbetsmiljö och resultat.

Boken tar upp frågor som:
- Hur gör jag för att göra min chef bra?
- Hur tar jag eget ansvar för att behålla min motivation och engagemang?
- Hur är  jag en bra kollega?


Praktisk info

Datum: 20 juni 2017

Tid: 17.00-18.30

Inbjudan gäller för dig och en vän. Eventet är givetvis kostnadsfritt. 

Anmälan via knappen nedan. O.s.a. senast 14 juni

Vi bjuder på snittar och mousserande vin (samt alkoholfritt alt.)

Frågor & funderingar: Ann Johnson, 054-10 00 11, ann.johnson@effect.se


Anmäl dig här

Anna Tufvesson

Anna Tufvesson

Anna Tufvesson har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i 17 år genom både föreläsningar och utbildning.

Anna brinner för det kommunikativa medarbetarskapet och ledarskapet och har även skrivit en bok som heter “Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare” (2008).

Anna jobbar allra helst med kunder som vill arbeta för en röd tråd mellan ledar- och medarbetarpolicy, rekrytering av chefer, utveckling av ledare, mätningar av ledar- och medarbetarskap och belöningsprocesser. 


Läs mer

Aktivt Medarbetarskap

Den här boken visar tydligt hur vi själva påverkar vår situation och inspirerar dig att göra vad du kan för att skapa en bra social arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Du får konkreta tips och idéer på hur du kan agera för att bidra till en arbetsplats som blir bra för dig själv, chefen, dina kollegor och kunderna. Varje kapitel tar upp ett specifikt område som till exempel samarbete, utveckling och motivation. Här finns också tillhörande övningar, som bidrar till medvetenhet och utveckling.Det går att arbeta med boken och övningarna i grupp men de kan också användas individuellt. Varje kapitel innehåller även ett exempelfall som passar bra som diskussionsunderlag för kapitlets ämne.

Läs mer